Skoletjenesten

Book læringsforløb

Tlf.
E-mail

En oplevelse ud over det sædvanlige

Skoletjenesten i Odins Odense har undervisningsforløb, der bygger på 40 års erfaring og 2000 års danmarkshistorie tilsat moderne læringssyn og visioner.

I skoletjenesten i Jernalderlandsbyen Odins Odense er vi også klar til at så frø i en spirende historiebevidsthed om vores fælles oldtid. Vores læringsforløb spænder vidt, og hver især afdækker de en flig af det liv, vore forfædre levede i jernalderen og vikingetiden. Prøv f.eks. vores dagligdagsforløb, der giver en bred viden om jernalderfamiliens dagligdag som den så ud for 2000 år siden. Kom med smeden bag blæsebælg og hammerslag eller tag på krigertræning.

Vi kan tilbyde forløb, der er særlig tænkt til at favne udskolingen med inddragelse af samfundsfag og et højere historiefagligt niveau.

Men, med enkelte undtagelser, kan alle vores undervisningstilbud dog tilrettelægges til alle aldersgrupper. Har I ønsker til særlig tilrettelagt undervisning, så ring eller skriv til os for en snak om, hvordan vi kan lave et forløb til jer.

I skoletjenesten har vi som mål at styrke elevernes bevidsthed om, at deres moderne liv bygger på mange generationers kærlighed og hårde arbejde – at mennesket er historieskabt såvel som historieskabende.

Alle vore undervisningsforløb dækker en række læringsmål, der sætter forhistorien i perspektiv, bidrager til elevernes begrebsverden og udvider deres fagsprog og kildekendskab. Undervisningsformen er dialogbaseret og procesorienteret og der veksles mellem forskellige pædagogiske greb så som gruppearbejde, historiefortælling, mødet med autentiske genstande og praktiske aktiviteter, hvorved de forskellige læringsstile tilgodeses.

Vores læringsforløb

Læs mere om de enkelte forløb herunder.

Rundvisning

Tag eleverne på introduktion i jernalderen.

Lærere kommer gratis ind og det forventes, at der ved en rundvisning er minimum to lærere pr. klasse ved 0.-2. kl. og herefter 1 lærer pr. klasse ved almindelige skoleklasser. Ved specialklasser vil antallet af lærere typisk være højere.

Dato og pris

Tidspunkt: 01/01/24 – 31/12/24
Varighed: 1½ time
Pris: 750 kr.
Yderligere priser: Prisen dækker op til 16 elever. Ved op til 28 elever er prisen 1000 kr.
Max antal: 28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde: Historie – Historiebrug
Fag: Historie
Læringsmål: Eleverne opnår viden om praktiske gøremål i fortiden, som de kan perspektivere til deres egen tid.

Spørgsmål til undervisningen?

Kontakt:
Annette Bøge Huulvej:
Tlf. 23 10 06 32
E-mail: skoletjeneste@odinsodense.dk

En ulden affære

Får, farver og fimbul – jernalderen havde stil.

Jernalderfolkets dragt var ægte, nordisk unika håndværk fra inderst til yderst. Enkelte dele bestod af hør eller nælde, men langt den overvejende del var af uld. 
En klædedragt der både var slidstærk, luftig og varm på samme tid. 
Ikke mindst uldens varmegivende kvalitet kan man forestille sig har været højt skattet i vintertide, mens man søgte ly ved arnen og afventede solens tilbagekomst, som man allerede den gang vidste var grundlaget for al liv på jord. 

Under dette forløb lader vi trådene fortælle: 

  • om fårene, som vi skal fodre

  • om ulden vi skal plantefarve og væve

  • om frygten for Fimbulvinteren, der ville markere Ragnarok og jordens undergang

imens vi fremstiller rustikke smykker af fårets horn og ben. Eleverne vil lære om fortidens klædedragt og prøve kræfter med farvning og forskellige bånd- og væve teknikker, samt lave smykker, som de vil få med hjem.
Vi skal helt tæt på fåret, som leverer materialerne, og der skal hugges brænde til arnen, som varmer både os, den drik og de lammepølser vi slutter dagen af med, mens vi hører om fortidens værste mareridt!

Dato og pris

Tidspunkt: 01/01/24 – 30/12/24
Varighed: 4½ time
Pris: 2700 kr.
Yderligere priser: Prisen dækker op til 23 elever. Ved 24-28 elever er prisen 3.200 kr.
Max antal: 28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde: Håndværk og design – Håndværk – materialer, Historie – Historiebrug
Fag: Håndværk og design, Historie
Læringsmål: Eleverne lærer om arbejdet med horn og ben og om tekstilets vej fra fårets råuld til den færdige klædedragt. Der arbejdes med forskellige væve-, slynge-, slentre- og fletteteknikker til fremstilling af dragtens bånd og udsmykning. Eleverne kommer tæt på fåret som domestisk dyr og dets store betydning for jernaldersamfundet. Undervejs får eleverne en forståelse for værdien af varme i en tid, der var markant mørkere og koldere end vores.

Spørgsmål til undervisningen?

Kontakt:
Annette Bøge Huulvej:
Tlf. 23 10 06 32
E-mail: skoletjeneste@odinsodense.dk

Viemoseslaget

Hvorfor er der våben i vores moser? Mosen, en vigtig tidslomme.

Små tre kilometer fra Jernalderlandsbyen ligger Viemosen, en af de fundrigeste offermoser i Danmark. Alene i jernalderen blev her nedlagt over 4000 genstande i mosen.
Vi vil i løbet af dagen arbejde med tolkninger af, hvordan og hvorfor alle disse genstande er havnet her. Eleverne vil blive introduceret til livet, kampen og døden i en hær fra jernalderen.
Ud fra forskellige kilder ved vi, at hæren var sammensat af mange forskellige mennesker, der hver havde deres rolle at spille i dagligdagen. Eleverne vil komme til at prøve mangeartede opgaver i forbindelse med at holde en hær kørende. F.eks. bartskærerens arbejde med at sørge for de faldne krigere, øve strategi, sikre gudernes velvilje, passe bål, hente vand og træne som krigere.
Sidst på dagen inddeles klassen i to hære, der udkæmper et “slag”, samt stiller med deres bedste krigere til holmgang. Når det er afgjort, hvilken hær, der har vundet, ofrer vi genstande fra den slagne hær til Guderne.

Dato og pris

Tidspunkt: 01/01/24 – 31/12/24
Varighed: 4½ time
Pris: 2700 kr.
Yderligere priser: Prisen dækker op til 23 elever. Ved 24-28 elever er prisen 3.200 kr.
Max antal: 28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde: 
Idræt – Idrætskultur og relationer
Fag: Historie, Idræt, Kristendomskundskab
Læringsmål: Eleverne opnår indsigt i jernalderens krigsførelse gennem opsøgende arbejde med historiske spor.
Kendskabet til kilders betydning og anvendelse styrkes gennem bearbejdning og sprogliggørelse. Klassen øves i at samarbejde om idrætslige aktiviteter og lege.

Spørgsmål til undervisningen?

Kontakt:
Annette Bøge Huulvej:
Tlf. 23 10 06 32
E-mail: skoletjeneste@odinsodense.dk

En dag med vølven

Lægeplanter, tro og ofring – kan man virkelig tro på det?

Vølven var en kvinde, der kendte til naturens kræfter og planternes forskellige egenskaber. Hun var jernalderens læge og menneskenes bindeled til gudernes verden. 
Fund fra jernalderen bærer vidnesbyrd om, hvordan troen var en væsentlig del af livet i oldtiden. Når datidens tro inddrages, er det som formidling af et tidligere samfunds skikke, og ingen elever tvinges til at deltage i noget, der kan kollidere med deres egen tro. 
Eleverne kommer denne dag til at prøve aktiviteter, der afspejler dele af vølvens virke. Der fremstilles en styrkende drik af årstidens planter. Vølven fortæller her om planternes helbredende virkning og den tro, der knytter sig til dem.
Som kreativ aktivitet laver hver elev en runeamulet, og fælles på klassen når man måske også at fremstille gudefigurer, der kan ofres eller hjembringes.
Dagen slutter med en ofring og ceremoni, eleverne har været med til at forberede, og de lærer her om forskellige ritualer, der knytter sig til tidens tro og guder.

Dato og pris

Tidspunkt: 01/01/24 – 31/12/24
Varighed: 4½ time
Pris: 2700 kr.
Yderligere priser: Prisen dækker op til 23 elever. Ved 24-28 elever er prisen 3.200 kr.
Max antal: 28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde: HBiologi – Perspektivering, Historie – Historiebrug, Kristendomskundskab – Ikke-kristne religioner…
Fag: Biologi, Håndværk og design, Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål: Eleverne arbejder med en rekonstruktion af fortidens rituelle praksis og naturkendskab gennem opsøgende arbejde med historiske spor. Kendskabet til livet i forhistorisk tid med en ikke-kristelig livsopfattelse udfordrer deres forestillingsverden og perspektiverer sig til deres egen tid, hvor mennesket har distanceret sig fra naturen på en måde, der ville have været utænkelig i jernalderen.

Spørgsmål til undervisningen?

Kontakt:
Annette Bøge Huulvej:
Tlf. 23 10 06 32
E-mail: skoletjeneste@odinsodense.dk

Dagligdagen i jernalderen

En sanseoplevelse, der bringer jernalderen ind under huden.

Igennem historiefortælling og praktiske opgaver bydes eleverne indenfor i en jernalderfamilies ganske almindelige hverdag.
Dagens måltid skal forberedes: Der skal gruttes mel til fladbrød, samles urter og kokkereres ved bålet.  Marken skal pløjes, vand skal hentes, brænde hugges og almindelig vedligehold skal foretages.  Undervejs vil der være en mindre kreativ opgave, f.eks. slyngning af armbånd, farvning af garn, fremstilling af piskeris el. lign.
Eleverne vil komme til at prøve mange forskellige opgaver i løbet af dagen, og fællesskabets samlede arbejdsindsats vil få betydning for kvaliteten af det fælles måltid, der nydes som afslutning. Måske serveret med en lille fortælling i flammernes skær om jernalderliv og de gamle guder.
Dagens aktiviteter foregår i -og omkring- landsbyens rekonstruerede huse og tager udgangspunkt i årstiden. Det er en forudsætning for antallet af de udbudte aktiviteter, at de ansvarlige for klassen, efter introduktion fra formidleren, vil påtage sig ansvar for formidlingen af mindre arbejdsopgaver.

Dato og pris

Tidspunkt: 01/01/24 – 31/12/24
Varighed: 4½ time
Pris: 2700 kr.
Yderligere priser: Prisen dækker op til 23 elever. Ved 24-28 elever er prisen 3.200 kr.
Max antal: 28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde: Håndværk og design – Håndværk – materialer, Historie – Kronologi og sammenhæng, Madkundskab – Måltid og madkultur
Fag: Håndværk og design, Historie, Madkundskab
Læringsmål: I undervisningen, der tager afsæt i det nære hverdagsliv, opnår eleverne en viden om fortiden, som de kan perspektivere til deres egen tid. Gennem praktisk arbejde, mødet med autentiske genstande og historiefortælling øves kildekendskab og historiebrug. Refleksion og debat styrker elevernes forståelse af, at livsvilkår er medskabende for et samfunds kultur og værdier.

Spørgsmål til undervisningen?

Kontakt:
Annette Bøge Huulvej:
Tlf. 23 10 06 32
E-mail: skoletjeneste@odinsodense.dk

Bestilling af læringsforløb

Ønsker I at booke et forløb specielt tilrettelagt til jer bedes I kontakte os for info og booking på 23 10 06 32 eller skoletjeneste@odinsodense.dk. I vil efter jeres booking få tilsendt en bekræftelse, yderligere beskrivelse af forløbet og information omkring lærernes/forældres praktiske opgaver, samt en regning.

Betaling senest 14 dage før det bestilte undervisningsforløb.
Afbud senest 14 dage før besøget. Ved afbud mindre end en måned før forløbet opkræves et administrationsgebyr på 250 kr.
Ved udeblivelse hæfter man for bestilt aktivitet.

Hvis I har spørgsmål angående et besøg i Odins Odense kan I henvende jer på skoletjeneste@odinsodense.dk  eller ringe på 23 10 06 32 for nærmere oplysninger.
Vi håber at se jer i Jernalderlandsbyen Odins Odense.