Skoletjenesten

Book læringsforløb

Tlf.
E-mail

En oplevelse ud over det sædvanlige

Skoletjenesten i Odins Odense har undervisningsforløb, der bygger på 40 års erfaring og 2000 års danmarkshistorie tilsat moderne læringssyn og visioner. I skoletjenesten i Jernalderlandsbyen Odins Odense er vi også klar til at så frø i en spirende historiebevidsthed om vores fælles oldtid. Vores læringsforløb spænder vidt, og hver især afdækker de en flig af det liv, vore forfædre levede i jernalderen og vikingetiden. Prøv f.eks. vores dagligdagsforløb, der giver en bred viden om jernalderfamiliens dagligdag som den så ud for 2000 år siden. Kom med smeden bag blæsebælg og hammerslag eller tag på krigertræning.
Vi kan tilbyde forløb, der er særlig tænkt til at favne udskolingen med inddragelse af samfundsfag og et højere historiefagligt niveau – særligt for de ældste elever kan vi anbefale forløbet ”Stenens eftermæle – oldtidens selfie”, der handler om identitet og selviscenesættelse i oldtid og nutid. . Men, med enkelte undtagelser, kan alle vores undervisningstilbud dog tilrettelægges til alle aldersgrupper. Har I ønsker til særlig tilrettelagt undervisning, så ring eller skriv til os og hør, hvad vi har at byde på.
I skoletjenesten har vi som mål at styrke elevernes bevidsthed om, at deres moderne liv bygger på mange generationers kærlighed og hårde arbejde – at mennesket er historieskabt såvel som historieskabende. Alle vore undervisningsforløb dækker en række læringsmål, der sætter forhistorien i perspektiv, bidrager til elevernes begrebsverden og udvider deres fagsprog og kildekendskab. Undervisningsformen er dialogbaseret og procesorienteret og der veksles mellem forskellige pædagogiske greb så som gruppearbejde, historiefortælling, mødet med autentiske genstande og praktiske aktiviteter, hvorved de forskellige læringsstile tilgodeses.

Vores læringsforløb

Læs mere om de enkelte forløb herunder.

Vinterforløb

Fortælling og håndværk for vintervikinger – syssel i vintersol.

Vintertide var i oldtiden den tid på året, hvor fremstilling og reparation af redskaber, klæder og husgeråd var højt på listen over dagens gøremål. Man søgte ly og lys ved arnen med sine sysler, mens man underholdt hinanden med fortællinger, myter og sagn om guderne og forfædrenes store bedrifter. En dag med et vinterforløb i Jernalderlandsbyen byder på selvsamme. Ved bålets skær skal vi høre om heltegerninger og blodige familiefejder, mens vi sysler med et håndværk. Forløbet varer tre timer incl. madpakkespisning. 

Der kan vælges ét af følgende håndværk:

  • Tinstøbning

  • Smykker af horn og ben

  • Uld- og tekstilarbejde

  • Læderværksted

  • Dypning af bivokslys

Dato og pris

Tidspunkt: 01/08/22 – 26/06/23
Varighed: 3 timer
Pris: 1125 kr.
Yderligere priser: Prisen dækker 15 elever – yderligere elever 75 kr./elev.
Max antal: 28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde: Håndværk og design – Håndværk – forarbejdning
Fag: Håndværk og design, Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål: Der kan vælges ét af følgende håndværk: 

* Tinstøbning
* Smykker af horn og ben
* Uld- og tekstilarbejde
* Læderværksted
* Dypning af bivokslys

Spørgsmål til undervisningen?

Kontakt:
Anne Marie Hybschmann:
Tlf. 23 10 06 32
E-mail: skoletjeneste@odinsodense.dk

Rundvisning

Tag eleverne på introduktion i jernalderen.

Lærere kommer gratis ind og det forventes, at der ved en rundvisning er minimum to lærere pr. klasse ved 0.-2. kl. og herefter 1 lærer pr. klasse ved almindelige skoleklasser. Ved specialklasser vil antallet af lærere typisk være højere.

Dato og pris

Tidspunkt: 01/08/22 – 12/06/23
Varighed: 1½ time
Pris: 700 kr.
Yderligere priser: Prisen dækker op til 16 elever. Ved op til 28 elever er prisen 900 kr.
Max antal: 28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde: Historie – Historiebrug
Fag: Historie
Læringsmål: Eleverne opnår viden om praktiske gøremål i fortiden, som de kan perspektivere til deres egen tid.

Spørgsmål til undervisningen?

Kontakt:
Anne Marie Hybschmann:
Tlf. 23 10 06 32
E-mail: skoletjeneste@odinsodense.dk

Griseri i svinestien

Om grisens betydning i jernalderen – fra jaget vildt til julegris.

Der er flere grise i Danmark, end der er mennesker. Alligevel kender de fleste af os mest grisen som separate, vakuumpakkede dele i supermarkedets kølebokse.

I dette undervisningsforløb kommer vi helt tæt på grisen som nyttedyr op igennem tiden; fra jægerstenalderens jagt på vildsvin i skovene, til nutidens stor-eksport, med særligt fokus lagt på grisens betydning for jernaldermennesket.   

Vi holder desværre ikke grise i  Jernalderlandsbyen, dertil er vores skov for lille, men vi holder af dyret  og ved en masse om det.

Undervejs i forløbet vil vi kikke nærmere på  grisens skind  og indvendige dele. Holde et ægte grisehjerte i hånden, skære det op og få et kik indeni. Hvad kan grisen bruges til ? Hvordan blev kødet  opbevaret  i en tid uden køleskab og fryser? Og hvordan har den opnået sin særstatus som julegris?

Som kreativ opgave vil vi forme små grise-offerkar efter fund fra jernalderen, eller fremstille små vildsvin i læder. 

Ved bålets skær vil der blive fortalt om Frej og hans galt Gyldenbørste , og der afsluttes med smagsprøver,  vi har tilberedt i løbet af dagen. Vi drikker af Bragebæret og der aflægges løfter ved “sonargalten”.  

Dato og pris

Tidspunkt: 01/08/22 – 12/06/23
Varighed: 4½ time
Pris: 2500 kr.
Yderligere priser: Prisen dækker op til 23 elever. Ved 24-28 elever er prisen 3.000 kr.
Max antal: 28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde: Historie – Historiebrug, Madkundskab – Måltid og madkultur, Natur/teknologi – Undersøgelse
Fag: Biologi, Historie, Madkundskab, Natur/teknologi
Læringsmål: Eleverne opnår indblik i, hvordan menneskets samspil med naturen bidrager til vores forståelse af verden. Der tilegnes færdigheder og viden om konkrete fænomener og sammenhænge, der har værdi i det daglige liv. Gennem eksperimentelle læreprocesser opnås ny viden om madlavningens praktiske håndværk og opbevaringsmuligheder.

Spørgsmål til undervisningen?

Kontakt:
Anne Marie Hybschmann:
Tlf. 23 10 06 32
E-mail: skoletjeneste@odinsodense.dk

En ulden affære

Får, farver og fimbul – jernalderen havde stil.

Jernalderfolkets dragt var ægte, nordisk unika håndværk fra inderst til yderst. Enkelte dele bestod af hør eller nælde, men langt den overvejende del var af uld. 
En klædedragt der både var slidstærk, luftig og varm på samme tid. 
Ikke mindst uldens varmegivende kvalitet kan man forestille sig har været højt skattet i vintertide, mens man søgte ly ved arnen og afventede solens tilbagekomst, som man allerede den gang vidste var grundlaget for al liv på jord. 

Under dette forløb lader vi trådene fortælle: 

  • om fårene, som vi skal fodre

  • om ulden vi skal plantefarve og væve

  • om frygten for Fimbulvinteren, der ville markere Ragnarok og jordens undergang

imens vi fremstiller rustikke smykker af fårets horn og ben. Eleverne vil lære om fortidens klædedragt og prøve kræfter med farvning og forskellige bånd- og væve teknikker, samt lave smykker, som de vil få med hjem.
Vi skal helt tæt på fåret, som leverer materialerne, og der skal hugges brænde til arnen, som varmer både os, den drik og de lammepølser vi slutter dagen af med, mens vi hører om fortidens værste mareridt!

Dato og pris

Tidspunkt: 01/08/22 – 12/06/23
Varighed: 4½ time
Pris: 2500 kr.
Yderligere priser: Prisen dækker op til 23 elever. Ved 24-28 elever er prisen 3.000 kr.
Max antal: 28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde: Håndværk og design – Håndværk – materialer, Historie – Historiebrug
Fag: Håndværk og design, Historie
Læringsmål: Eleverne lærer om arbejdet med horn og ben og om tekstilets vej fra fårets råuld til den færdige klædedragt. Der arbejdes med forskellige væve-, slynge-, slentre- og fletteteknikker til fremstilling af dragtens bånd og udsmykning. Eleverne kommer tæt på fåret som domestisk dyr og dets store betydning for jernaldersamfundet. Undervejs får eleverne en forståelse for værdien af varme i en tid, der var markant mørkere og koldere end vores.

Spørgsmål til undervisningen?

Kontakt:
Anne Marie Hybschmann:
Tlf. 23 10 06 32
E-mail: skoletjeneste@odinsodense.dk

Viemoseslaget

Hvorfor er der våben i vores moser? Mosen, en vigtig tidslomme.

Små tre kilometer fra Jernalderlandsbyen ligger Viemosen, en af de fundrigeste offermoser i Danmark. Alene i jernalderen blev her nedlagt over 4000 genstande i mosen.
Vi vil i løbet af dagen arbejde med tolkninger af, hvordan og hvorfor alle disse genstande er havnet her. Eleverne vil blive introduceret til livet, kampen og døden i en hær fra jernalderen.
Ud fra forskellige kilder ved vi, at hæren var sammensat af mange forskellige mennesker, der hver havde deres rolle at spille i dagligdagen. Eleverne vil komme til at prøve mangeartede opgaver i forbindelse med at holde en hær kørende. F.eks. bartskærerens arbejde med at sørge for de faldne krigere, øve strategi, sikre gudernes velvilje, passe bål, hente vand og træne som krigere.
Sidst på dagen inddeles klassen i to hære, der udkæmper et “slag”, samt stiller med deres bedste krigere til holmgang. Når det er afgjort, hvilken hær, der har vundet, ofrer vi genstande fra den slagne hær til Guderne.

Dato og pris

Tidspunkt: 01/08/22 – 12/06/23
Varighed: 4½ time
Pris: 2500 kr.
Yderligere priser: Prisen dækker op til 23 elever. Ved 24-28 elever er prisen 3.000 kr.
Max antal: 28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde: 
Idræt – Idrætskultur og relationer
Fag: Historie, Idræt, Kristendomskundskab
Læringsmål: Eleverne opnår indsigt i jernalderens krigsførelse gennem opsøgende arbejde med historiske spor.
Kendskabet til kilders betydning og anvendelse styrkes gennem bearbejdning og sprogliggørelse. Klassen øves i at samarbejde om idrætslige aktiviteter og lege.

Spørgsmål til undervisningen?

Kontakt:
Anne Marie Hybschmann:
Tlf. 23 10 06 32
E-mail: skoletjeneste@odinsodense.dk

Oldtidsdetektiv

På sporet af en mordgåde – hvad graven fortæller.

I Jernalderlandsbyen har vi gjort fund af et lig! Men er det en gammel grav eller et mord begået og skjult? -Vi sætter oldtidsdetektiverne på sagen!
Vore forfædre har efterladt sig mange ting i deres grave. Disse genstande er som små spor og ledetråde, der kan fortælle os om det liv, de lod bag sig. Arkæologer er som detektiver. De finder sporene, tolker på dem og forsøger at genskabe den historie, de fortæller.
En dag som oldtidsdetektiv i Jernalderlandsbyen vil gøre eleverne klogere på arkæologiens arbejde, dets metoder og redskaber.
Eleverne skal selv have “hands-on” på projektet, når de er med til at lave en udgravning og løse gravens mysterie. Klassen arbejder sammen som udgravningledere, assistenter, dokumentarister og researchers. Hvert hold udfylder en vigtig rolle i fortolkningen af fundene. 
Der stås på hovedet i “den arkæologiske skraldespand”, fortidens tro og ritualer søges klarlagt,  og dagen afsluttes med “prøven” i kronologi-bestemmelse, inden diplomoverrækkelse og udnævnelse som “Oldtidsdetektiver”

Dato og pris

Tidspunkt: 01/08/22 – 12/06/23
Varighed: 4½ time
Pris: 2500 kr.
Yderligere priser: Prisen dækker op til 23 elever. Ved 24-28 elever er prisen 3.000 kr.
Max antal: 28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde: Historie – Historiebrug
Fag:
 Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål: Eleverne stifter bekendtskab med arkæologens arbejdsmetoder og værktøjer. Oldtidskundskab og kronologiforståelse bliver konkrete værktøjer, der trænes under forløbet, når udgravningsfundene skal fortolkes og indgå i en sammenhæng båret af religiøse motiver.
Der stilles spørgsmålstegn ved elevernes faktiske viden og deres umiddelbare fortolkninger, når fortiden perspektiveres til nutiden.

Spørgsmål til undervisningen?

Kontakt:
Anne Marie Hybschmann:
Tlf. 23 10 06 32
E-mail: skoletjeneste@odinsodense.dk

Jernade

Robinsonaden i en jernalderramme – innovativ engineering i oldtiden.

En “Robinsonade” udspiller sig som oftest på en øde ø, men formålet med undervisningen i  genren handler om, hvordan man tilpasser sig de vilkår og ressourcer, man har, når man uforvarende bliver  afskåret fra resten af samfundet. 
I oldtiden var det en livstruende udfordring at skulle klare sig udenfor fællesskabet.
Jernalderlandsbyen kan lægge rammer og udfordringer til, når klassen skal gennemgå Robinsonadens handlingsbro.
En “Jernade” finder sted i jernalderen, hvor en gruppe jernalderfolk er blevet udstødt fra deres boplads. De finder en forladt lille, landsby, men de forrige beboere har taget deres ejendele med sig, og der mangler mange ting, der er nødvendige for livets opretholdelse.
Udtænkningen af redskaber og jagten på det daglige brød vil sætte store krav til elevernes innovative evner og udfordre deres samarbejde. Engineering som arbejdsmetode bliver aktivt inddraget og italesat. Natur og bæredygtighed er på dagsordenen, og samfundsfag inddrages, når en ny samfundsstruktur skal indføres. 
Et tværgående forløb skræddersyet til den enkelte klasse med levende historie som omdrejningspunkt.

Dato og pris

Tidspunkt: 01/08/22 – 12/06/23
Varighed: 4½ time
Pris: 2500 kr.
Yderligere priser: Prisen dækker op til 23 elever. Ved 24-28 elever er prisen 3.000 kr.
Max antal: 28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde: Samfundsfag – Sociale og kulturelle forhold
Fag: Biologi, Dansk, Håndværk og design, Historie, Kristendomskundskab, Samfundsfag
Læringsmål: Eleverne arbejder med en “Robinsonade” som litterær genre sat i en historisk kontekst. Forløbet styrker elevernes bevidsthed om, at mennesket er naturskabt og historieskabende, afhængig af de vilkår og ressourcer det er underlagt geografisk og historisk. Samfundsstrukturer ændrer sig over tid og sættes i kontekst til en nutid i store forandringer, hvor konsekvenserne af vores historie fordrer en ændring i vores fremtidige levemåde. Forløbet understøtter FN’s Verdensmål.

Spørgsmål til undervisningen?

Kontakt:
Anne Marie Hybschmann:
Tlf. 23 10 06 32
E-mail: skoletjeneste@odinsodense.dk

En dag med vølven

Lægeplanter, tro og ofring – kan man virkelig tro på det?

Vølven var en kvinde, der kendte til naturens kræfter og planternes forskellige egenskaber. Hun var jernalderens læge og menneskenes bindeled til gudernes verden. 
Fund fra jernalderen bærer vidnesbyrd om, hvordan troen var en væsentlig del af livet i oldtiden. Når datidens tro inddrages, er det som formidling af et tidligere samfunds skikke, og ingen elever tvinges til at deltage i noget, der kan kollidere med deres egen tro. 
Eleverne kommer denne dag til at prøve aktiviteter, der afspejler dele af vølvens virke. Der fremstilles en styrkende drik af årstidens planter. Vølven fortæller her om planternes helbredende virkning og den tro, der knytter sig til dem.
Som kreativ aktivitet laver hver elev en runeamulet, og fælles på klassen når man måske også at fremstille gudefigurer, der kan ofres eller hjembringes.
Dagen slutter med en ofring og ceremoni, eleverne har været med til at forberede, og de lærer her om forskellige ritualer, der knytter sig til tidens tro og guder.

Dato og pris

Tidspunkt: 01/08/22 – 12/06/23
Varighed: 4½ time
Pris: 2500 kr.
Yderligere priser: Prisen dækker op til 23 elever. Ved 24-28 elever er prisen 3.000 kr.
Max antal: 28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde: HBiologi – Perspektivering, Historie – Historiebrug, Kristendomskundskab – Ikke-kristne religioner…
Fag: Biologi, Håndværk og design, Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål: Eleverne arbejder med en rekonstruktion af fortidens rituelle praksis og naturkendskab gennem opsøgende arbejde med historiske spor. Kendskabet til livet i forhistorisk tid med en ikke-kristelig livsopfattelse udfordrer deres forestillingsverden og perspektiverer sig til deres egen tid, hvor mennesket har distanceret sig fra naturen på en måde, der ville have været utænkelig i jernalderen.

Spørgsmål til undervisningen?

Kontakt:
Anne Marie Hybschmann:
Tlf. 23 10 06 32
E-mail: skoletjeneste@odinsodense.dk

Kampen om fredskoven

Levende historie – et historisk scenarie i autentiske omgivelser.

En gruppe unge jernalderfolk bygger en boplads i udkanten af en etableret jernalderlandsby. Hvad de ikke ved er, at de har inddraget en del af landsbyens fredskov i deres område og derved forstyrrer deres  guders fred. 
Eleverne vil denne dag komme helt tæt på fortidens landsbybeboere, deres guder og skikke. Dagen vil byde på praktiske opgaver, der stiller krav til opfindsomhed og samarbejde og fordrer stillingtagen. Hvad gjorde man dengang for at give sin boplads de bedste betingelser for fremgang og storhed? 
Hvilke samfundsstrukturer er hensigtsmæssige for at sikre fællesskabets sammenhængskraft?
Der vil blive yppet kiv, kæmpet, ofret, skjaldet og tinget i landsbyen, ved offersøen, på valpladsen og på tingstedet. Undervejs stifter vi bekendtskab med vølven, høvdingen, skjalden, trællen, krigeren, håndværkeren og bartskæreren. 

Dato og pris

Tidspunkt: 01/08/22 – 12/06/23
Varighed: 4½ time
Pris: 2500 kr.
Yderligere priser: Prisen dækker op til 23 elever. Ved 24-28 elever er prisen 3.000 kr.
Max antal: 28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde: Historie – Historiebrug
Fag: Håndværk og design, Historie, Kristendomskundskab
Læringsmål: Eleverne opnår viden om fortidens samfundsstrukturer igennem brug af et historisk scenarie. Igennem indlevelse,  meddigtning, praktiske opgaver og stillingtagen til opstillede udfordringer styrkes elevernes indsigt i, at mennesket er historieskabte og er medskabere af historien. Tilfældigheder kan påvirke historiens gang og skabe normer, værdier og rituel praksis op igennem tiden.

Spørgsmål til undervisningen?

Kontakt:
Anne Marie Hybschmann:
Tlf. 23 10 06 32
E-mail: skoletjeneste@odinsodense.dk

Dagligdagen i jernalderen

En sanseoplevelse, der bringer jernalderen ind under huden.

Igennem historiefortælling og praktiske opgaver bydes eleverne indenfor i en jernalderfamilies ganske almindelige hverdag.
Dagens måltid skal forberedes: Der skal gruttes mel til fladbrød, samles urter og kokkereres ved bålet.  Marken skal pløjes, vand skal hentes, brænde hugges og almindelig vedligehold skal foretages.  Undervejs vil der være en mindre kreativ opgave, f.eks. slyngning af armbånd, farvning af garn, fremstilling af piskeris el. lign.
Eleverne vil komme til at prøve mange forskellige opgaver i løbet af dagen, og fællesskabets samlede arbejdsindsats vil få betydning for kvaliteten af det fælles måltid, der nydes som afslutning. Måske serveret med en lille fortælling i flammernes skær om jernalderliv og de gamle guder.
Dagens aktiviteter foregår i -og omkring- landsbyens rekonstruerede huse og tager udgangspunkt i årstiden. Det er en forudsætning for antallet af de udbudte aktiviteter, at de ansvarlige for klassen, efter introduktion fra formidleren, vil påtage sig ansvar for formidlingen af mindre arbejdsopgaver.

Dato og pris

Tidspunkt: 01/08/22 – 30/06/23
Varighed: 4½ time
Pris: 2500 kr.
Yderligere priser: Prisen dækker op til 23 elever. Ved 24-28 elever er prisen 3.000 kr.
Max antal: 28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde: Håndværk og design – Håndværk – materialer, Historie – Kronologi og sammenhæng, Madkundskab – Måltid og madkultur
Fag: Håndværk og design, Historie, Madkundskab
Læringsmål: I undervisningen, der tager afsæt i det nære hverdagsliv, opnår eleverne en viden om fortiden, som de kan perspektivere til deres egen tid. Gennem praktisk arbejde, mødet med autentiske genstande og historiefortælling øves kildekendskab og historiebrug. Refleksion og debat styrker elevernes forståelse af, at livsvilkår er medskabende for et samfunds kultur og værdier.

Spørgsmål til undervisningen?

Kontakt:
Anne Marie Hybschmann:
Tlf. 23 10 06 32
E-mail: skoletjeneste@odinsodense.dk

Stenens eftermæle

Oldtidens selfies – sig det i sten.

Således indleder Harald Blåtand sit budskab på Jellingstenen, og havde han kunnet knytte en selfie til, så havde han nok også gjort det.  Mennesker har igennem alle tider efterladt sig vidensbyrd om deres navne og bedrifter. Mange er ædt bort af tidens tand eller druknet i et newsfeed, men runesten pryder endnu det skandinaviske landskab som markører af slægtskontinuitet og magtsymboler på overgangen mellem det hedenske og det kristne samfund.
På dette læringsforløb skal klassen arbejde med identitet, eftermæle og selviscenesættelse. 
Af hvilket stof er selvbevidstheden dannet ? Hvad betyder arv, miljø og fællesskab for individets selvforståelse? Og er mod, moral og integritet en vare, man kan sælge sig selv på i dagens Danmark?
Klassen får til opgave at indkredse og definere deres eget “selv”. Kort og præcist med et symbol, et motto eller lign. som tegner det billede af dem selv, de gerne vil efterlade som deres personlige aftryk i fremtiden; deres egen og til deres efterkommere. Budskabet ristes i granit med hammer og mejsel. Eftertanke for “invent-yourself-generationen” – analogt og håndgribeligt – læring med tyngde!

Dato og pris

Tidspunkt: 01/08/22 – 12/06/23
Varighed: 4½ time
Pris: 2500 kr.
Yderligere priser: Prisen dækker op til 23 elever. Ved 24-28 elever er prisen 3.000 kr.
Max antal: 28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde: Samfundsfag – Sociale og kulturelle forhold
Fag: Håndværk og design, Historie, Samfundsfag
Læringsmål: Eleverne udfordres til at gøre sig overvejelser om grundlaget for deres identitet som et historieskabende individ knyttet til et fællesskab med en historie. Eleven kan skelne mellem forskellige typer af historiske fortællinger og indføres i den kildekritiske analysemetode. Der stiftes bekendtskab med runerne som skriftsprog og med stenhuggeri som et håndværk brugt i jagten på eftermæle og markedsføring.

Spørgsmål til undervisningen?

Kontakt:
Anne Marie Hybschmann:
Tlf. 23 10 06 32
E-mail: skoletjeneste@odinsodense.dk

Bestilling af læringsforløb

Ønsker I at booke et forløb specielt tilrettelagt til jer bedes I kontakte os for info og booking på 23 10 06 32 eller skoletjeneste@odinsodense.dk. I vil efter jeres booking få tilsendt en bekræftelse, yderligere beskrivelse af forløbet og information omkring lærernes/forældres praktiske opgaver, samt en regning.

Betaling senest 14 dage før det bestilte undervisningsforløb.
Afbud senest 14 dage før besøget. Ved afbud mindre end en måned før forløbet opkræves et administrationsgebyr på 250 kr.
Ved udeblivelse hæfter man for bestilt aktivitet.

Hvis I har spørgsmål angående et besøg i Odins Odense kan I henvende jer på skoletjeneste@odinsodense.dk  eller ringe på 23 10 06 32 for nærmere oplysninger.
Vi håber at se jer i Jernalderlandsbyen Odins Odense.